frontpage frontpage frontpage

Husk - før du rejser

 

Før du påbegynder arbejde i udlandet, er det vigtigt at forberede sig grundigt!

Vigtige informationer finder du i 
denne brochure

Personlige papirer

Når du skal søge arbejde i udlandet, er det en god idé at medbringe følgende papirer:

- pas: gyldigt for hele den periode, du påtænker at opholde dig i udlandet
- CV (dataliste)
- eksamenspapirer: oversat til landets sprog
- anbefalinger: oversat til landets sprog
- fotokopier af ovennævnte
- pasfotos: mange arbejdsgivere ønsker foto på ansøgningen eller på ansøgningsskemaer
- kopi af fødsels- eller dåbsattest
 

Forsikring

Når du arbejder i et andet EØS-land, bliver du sygeforsikret på lige fod med landets egne statsborgere.

Se denne video "Moving in the EU - Your social security rights"


Ønsker du syge-hjemrejseforsikring, skal du tegne denne før du tager afsted. Undersøg hos dit nuværende forsikringsselskab, hvorledes din ansvars- og ulykkesforsikring samt din indboforsikring dækker, når du bor og arbejder i et andet land. 

Borgerservice

Før du flytter til udlandet skal du melde flytning til Borgerservice i din bopælskommune.

Hvis du er væk i mindre end 6 måneder:
Du kan søge Borgerservice om stadig at være registreret i Danmark, men så skal du beholde din bolig i Danmark

Hvis du er væk i mere end 6 måneder:
Du skal altid melde flytning.

Flytning til Norden i mere end 6 måneder:
Du skal melde udrejse i Danmark, og melde dig på folkeregistret i det nordiske land du flytter til.    
 

Arbejdstilladelse

Som EU-borger skal man ikke søge om arbejdstilladelse for at tage arbejde i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz.

Hvis du ikke er EU-borger, men er f.eks flygtning, har permanent opholdstilladelse i Danmark eller er medfølgende ægtefælle fra 3. land, skal du derimod søge om opholds- og arbejdstilladelse i det land, hvor du påtænker at arbejde. Arbejdstilladelsen søges via ambassaden.  

Social sikring

Dit gule sygesikringskort gælder kun ved ferierejser, og altså ikke når du arbejder i et andet land. Når du begynder at arbejde i et EØS-land, bliver du dækket af det pågældende lands sygeforsikringssystem.

Læs mere om rejsesygesikring på www.borger.dk
 
Din sociale sikring handler bl.a. om, hvilke sociale ydelser du kan have ret til. Arbejder du i udlandet, afhænger dine rettigheder bl.a. af, hvor længe du arbejder i udlandet, og hvilket land det drejer sig om. Læs mere her: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering 

EU sygesikringsbevis

Hvis du tager til et andet EØS-land som jobsøgende, på f.eks. attest PD U2, skal du huske at medbringe et EU-sygesikringsbevis, da det gule sygesikringbevis kun gælder ved ferierejser. EU sygesikringsbeviset udstedes af din bopælskommune.

Du kan få flere oplysninger om EU sygesikringsbeviset på www.borger.dk  - her kan du også bestille kortet.

Du kan også læse mere på www.europa.eu/eures.  

E119

Hvis du er arbejdssøgende med danske dagpenge PD U2, skal du hos Socialforvaltningen i din bopælskommune have udstedt en attest E 119, før du rejser. Attesten sikrer dig ret til sygedagpenge under opholdet i udlandet. 

A-kasse

Kontakt din a-kasse INDEN du rejser. Meld dig først ud af din danske a-kasse, når du er sikker på, at du er omfattet af det andet lands system.

Når du får arbejde i udlandet, skal du overflyttes til det pågældende lands arbejdsløshedsforsikringssystem.

Du finder en liste over danske a-kasser her

Når du vender tilbage til Danmark, kan / skal du bruge et  PD U1dokument fra myndigheden i arbejdslandet, til at overføre dine udenlandske arbejdstimer til det danske a-kassesystem. Se liste over udenlandske nationale arbejdsformidlinger her

Dagpenge til jobsøgning i udlandet med dokument PD U2

Læs mere om reglerne under dagpenge til udlandet eller på Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside. 

Se Looking for work abroad - transferring unemployment benefits

Skat

Henvend dig under alle omstændigheder til Skat inden du rejser - reglerne er komplicerede. Til at begynde med kan du læse mere her.
 

Der findes ingen fælles EU-regler på skatteområdet. Når du bor og arbejder i et andet EØS-land er du skattepligtig i dette land. Hvor meget du betaler i skat varierer naturligvis meget. Du kan læse mere om EU og beskatning her 

Arbejde i udlandet i mindre end 6 måneder:
Hvis du har arbejdet uden for Danmark i mindre end 6 måneder, skal du, når du kommer hjem opgive din udenlandske indkomst til de danske skattemyndigheder, dvs. i princippet skal du også betale skat i Danmark. Den skat du har betalt i udlandet vil dog blive fratrukket skatten i Danmark. Du kommer således ikke til at betale skat to gange af det samme beløb.

Arbejde i udlandet i mere end 6 måneder:
Hvis du arbejder i udlandet i mere end 6 måneder kan du søge om skattefritagelse i Danmark, dvs. du betaler kun skat i det land du arbejder i. 

Kontrakt

Når du har fået tilbudt et job i udlandet skal du være opmærksom på, hvilke ansættelsesvilkår du tilbydes. Du skal derfor nærlæse den ansættelseskontrakt, din kommende arbejdsgiver har pligt til at lave.

Du kan få råd og vejledning om kontrakt og ansættelsesvilkår i din fagforening.

Følgende punkter skal fremgå af kontrakten:

- arbejdsgiverens navn og adresse
- dit navn og din adresse
- arbejdsstedets beliggenhed
- en beskrivelse af arbejdet eller en angivelse af din titel, stilling eller jobkategori
- starttidspunkt
- forventet varighed med mindre der er tale om tidsubestemt ansættelse
- rettigheder med hensyn til ferie/løn under ferie
- opsigelsesvarsler - både din og arbejdsgiverens
- den aftalte løn og udbetalingsterminer
- den daglige eller ugentlige arbejdstid 

Senest opdateret 8. august 2014.