frontpage frontpage frontpage

Dagpenge med til udlandet

Spørg din a-kasse! 

Du skal henvende dig i din a-kasse for at få konkret vejledning om dine rettigheder vedrørende arbejdsløshedsforsikring i EU-/EØS-landene, Færøerne og Schweiz.
Der er også vigtigt at tale med din a-kasse om hvordan du er stillet når du vender tilbage.

En liste over a-kasserne finder du her

EØS-dagpenge til jobsøgning i andet EU-/EØS-land, Færøerne og Schweiz

Som dagpengemodtager kan du på visse betingelser tage dine danske dagpenge med i 3 måneder, når du søger job i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz.
Kontakt din a-kasse for yderligere vejledning om hvilke betingelser der skal være opfyldt, og om hvordan du søger EØS-dagpenge / dagpenge under jobsøgning på Færøerne.

Sygesikring under opholdet

Når du har modtaget dit dokument PD U2, som giver dig ret til EØS-dagpenge / dagpenge under jobsøgning på Færøerne, skal du henvende dig til din kommunes Borgerservice. Her kan du få udstedt et EU-sygesikringsbevis, så du er sygesikret under dit ophold.

Hvis du bliver syg skal A-kassen udbetale sygedagpenge under de første 14 dages sgdom. Hvsi du fortsat ikke er rask skal du kontakte din seneste danske bopælskommune, eller en tilsvarende sygedagpengeforvaltning i det land hvor du opholder dig for at få udbetalt sygedagpenge udover 14 dage.

Når du kommer til udlandet: tilmelding / udbetaling

Du skal tilmelde dig arbejdsformidlingen i udlandet senest 7 dage efter oplyst afrejsedato fra Danmark. Tilmelder du dig senere, får du først EØS-dagpenge / dagpenge under jobsøgning på Færøerne fra den dag, du har tilmeldt dig.

Det er en god idé at kontakte den udenlandske arbejdsformidling på forhånd (per mail), for at høre om tilmeldingsproceduren. Du kan også kontakte en EURES-vejleder i det land / den regio du har valgt.

Hvis du er tilmeldt arbejdsformidlingen i udlandet, vil du få dine EØS-dagpenge / dagpenge under jobsøgning på Færøerne udbetalt direkte fra din a-kasse i Danmark.  

Hvis du får arbejde

Hvis du får arbejde i det andet EU-/EØS-land, Færøerne eller Schweiz, skal du som hovedregel melde dig ud af din danske a-kasse og derefter betale til arbejdsløshedsforsikringssystemet i det land, hvor du arbejder. Vær opmærksom på, at arbejdsløshedsforsikring er obligatorisk i langt de fleste andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Schweiz, og betales over skatten. Du skal dog selv tjekke, f.eks. via din lønseddel, at du er tilmeldt og betalende.
Kontakt din danske a-kasse for at sikre, at alt er i orden, inden du melder dig ud.
 

Hvis ikke du får arbejde   

Husk at du skal være tilbage i Danmark og tilmelde dig jobcentret i Danmark igen senest den sidste dag, der står på dokumentet PD U2, hvis ikke du får arbejde. Ellers mister du din dagpengeret.  

Tilbage til Danmark efter arbejde i udlandet? Husk at melde dig ind i en dansk a-kasse inden 8 uger.

Når du vender tilbage til Danmark og skal genindmeldes i en dansk a-kasse, kan du under visse betingelser medregne dine arbejds- og forsikringsperioder fra det andet EU-/EØS-land eller Schweiz til opfyldelse af betingelserne for ret til danske dagpenge.  
Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, men har været forsikret i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, kan du medregne forsikringsperioder fra det land til beregning af danske dagpenge:

-  hvis du inden 8 uger ophører med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet land, men skriftlig søger om optagelse i en a-kasse og begynder at arbejde i Danmark
- hvis du er et fuldtidsforsikret medlem, skal du forud for ledigheden have indberettet 296 løntimer inden for de seneste 12 uger eller 3 måneder
- hvis du er et deltidsforsikret medlem, skal du forud for ledigheden have indberettet 148 løntimer inden for de seneste 12 uger eller 3 måneder
- hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du have drevet selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder.

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, og herefter været arbejdsløshedsforsikret i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, kan du genoptages i den danske a-kasse og medregne forsikringsperioder fra det andet land:

- hvis du inden 8 uger ophører med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet land, samt har bopæl i Danmark og skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse.

Hvis du skal optages i en dansk A-kasse efter, at du har brugt din ret til 3 måneders færøske dagpenge på en PD U2, skal du søge om optagelse senest 8 uger efter udløb af din PD U2 for at kunne medregne dine færøske forsikringsperioder.

En liste over a-kasserne finder du her

Du skal bruge dokumentet PD U1 til at bekræfte dine arbejds- og forsikringsperioder fra det andet EU-/EØS-land eller Schweiz. PD U1 kan du søge i det land, du senest har været forsikret i, eller kan du bede a-kassen hjælpe dig med at indhente dokumentet PD U1 fra det andet EU-/EØS-land, Færøerne eller Schweiz.

Det er vigtigt, at du ikke afventer PD U1, inden du søger optagelse i den danske a-kasse, da du skal søge om optagelse inden 8 uger for at kunne medregne dine forsikringsperioder fra det andet EU-/EØS-land, Færøerne eller Schweiz.
 

Yderligere oplysninger

Kontakt din a-kasse hvis du vil vide mere.